Faruk Abu Chakra loeng: «Keeristorm araabiamaailmas»

Eestis ja kogu maailmas räägitakse palju pagulaskriisist, terrorismist, moslemitest, islamist ning Araabiamaailmast – kuid kui palju me tegelikult teame nende terminite tagamaid?

Antud küsimustele püüab anda vastuseid TÜ araabia keele külalislektori ja Helsingi ülikooli emeriitõppejõu Faruk Abu-Chacra avalik loeng ja mõtterännak teemal „Keeristorm Araabiamaailmas“.

Loengule järgnevas diskussioonis arutlevad koos Faruk Abu Chakraga  TÜ usuteaduskonna võrdleva usundiloo vanemteadur Peeter Espak ning ühiskonnauuringute instituudi analüütik Art Johanson

Tõlge eesti keelde –  Külli Sula.

 

 

Post Author: Estonian Centre fot Islamic and Middle-Eastern Studies

The aim of the Estonian Centre fot Islamic and Middle-Eastern Studies is to analyse and popularise different topics related to the Middle-East and Islam such as religion, politics, society, history, economics, etc. in academic as well as popular contexts. The goal is to propagate and instigate wider discussions in society.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *